گریم فانتزی

گریم فانتزی

گریم فانتزی شهربازی سرزمین عجایب با بالا گرفتن تب و تاب آرایش در خانواده¬ها، کودکان نیز مایل هستند تا از لوازم آرایشی استفاده کنند. با توجه به شرایط کودکان، نمی توان با آن ها مخالفت کرده و یا از مضرات آرایش کردن برای کودکان صحبت کرد. بنابراین باید راهی وجود داشته باشد تا علاوه بر راضی نگهداشتن کودکان، از عوارض و مضرات استفاده از وسایل آرایشی جلوگیری کرد. پوست کودکان بسیار حساس بوده و استفاده از وسایل آرایش ممکن است باعث ایجاد حساسیت و سایر بیماری های پوستی در کودکان شود. برای رسیدن به یک نقطه مشترک بین خواسته های کودک و جلوگیری از بیماری های پوستی، از گریم کودک استفاده می شود. در این روش، از رنگ های مخصوصی استفاده می شود که نه تنها باعث بیماری نشده بلکه با آب و صابون به راحتی پاک می شوند. در حال حاضر گریم کودک در بسیاری از شهر بازی ها و مراسم ها رایج بوده و علاوه بر آن، در بعضی از سالن ها نیز این خدمت ارائه می شود.

دسته بندی : چاپ و گریم

همه ی سنین